Wood in the sawmill

EN

Converting trees into usable timber is a long process demanding know-how, equipment…and above all patience. We are fortunate to work with two Belgian sawmills mastering the conversion of broadleaf wood into planks and boards. We also benefit from their skills for drying the wood in the best possible way.

FR

La conversion des arbres en bois d’oeuvre utilisable est un long processus qui demande du savoir-faire, des équipements … et surtout de la patience. Nous avons la chance de travailler avec deux scieries belges maitrisant la conversion du bois feuillu en plateaux et planches. Nous bénéficions également de leurs compétences pour sécher le bois de la meilleure façon possible.

NL

Bomen omzetten in bruikbaar hout is een langdurig proces dat de juiste kennis, middelen… en vooral ook geduld vereist. We hebben het geluk om samen te werken met twee Belgische zagerijen die instaan voor de conversie van loofhout in platen en planken. We profiteren van de vaardigheden van deze lokale actoren om het hout op de best mogelijke manier te drogen.